แจ้งชำระเงินกรณีชำระผ่านการโอนเงินเข้าธนาคารเท่านั้น!!

กรณีชำระผ่าน QR code พร้อมเพย์ ไม่ต้องทำการแจ้งชำระเงิน