คุกกี้ชาโฮจิฉะและงาขาว

139.00 ฿

Net Weight : 200g (24 ชิ้น)
พลังงาน (2 ชิ้น :23 กรัม) 35 Kcal (C 4 / P 1.4/ F 1.5)