นโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกนำมาใช้ในการประมวลผลคำสั่งซื้อของคุณ และนำมาใช้เพื่อเพิ่มประสบการณ์ของคุณในการใช้เว็บไซต์นี้ และเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่อธิบายไว้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายการยกเลิกคำสั่งซื้อ

ในกรณีที่ลูกค้าต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อด้วยเหตุผลใดก็ตาม หากการชำระเงินยังไม่ได้ถูกตรวจสอบหรือลูกค้ายังไม่ได้แจ้งชำระเงินลูกค้าสามารถยื่นคำขอยกเลิกคำสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ได้ โดยที่ทางผู้ดูแลเว็บไซต์จะพิจารณาและอนุมัติคำขอยกเลิกคำสั่งซื้อต่อไป

ในกรณีที่สถานะคำสั่งซื้ออยู่ในสถานะ “กำลังเตรียมสินค้าเพื่อจัดส่ง” หรือ “สินค้าถูกจัดส่งแล้ว” ทางลูกค้าจะไม่สามารถยื่นคำขอยกเลิกคำสั่งซื้อได้ หากต้องการความช่วยเหลือให้ติดต่อตามช่องทางการติดต่อของเรา (ติดต่อเรา)

นโยบายการคืนเงินและคืนสินค้า

ภาพรวม

สำหรับลูกค้าที่สั่งสินค้าแล้วได้รับสินค้าไม่ถูกต้องตามคำสั่งซื้อ, ได้สินค้าไม่ครบตามคำสั่งซื้อ หรือได้รับสินค้าที่เสียหาย

ลูกค้าสามารถติดต่อตามช่องทางการติดต่อของเราในหน้าติดต่อเรา เพื่อขอชดเชย, คืนเงิน, หรือเปลี่ยนสินค้าได้ ภายใน 3 วันหลังจากที่ได้รับการยืนยันจากขนส่งว่าได้ทำการส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว

  • ในกรณีที่สินค้าเสียหายหรือสูญหายจากขนส่ง ลูกค้าสามารถติดต่อเรามาเพื่อให้เราช่วยประสานงานขอเคลมกับทางขนส่งต่อไป

การขอคืนเงิน/คืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้า

หากทางลูกค้าได้รับสินค้าไม่ถูกต้อง, ได้รับสินค้าไม่ผ่านคุณภาพ หรือได้รับสินค้าไม่ครบ ลูกค้าสามารถ ติดต่อเรา เพื่อส่งเรื่องขอคืนเงิน, คืนสินค้า หรือเปลี่ยนสินค้าได้ โดยที่เราจะพิจารณาการคืนเงิน, คืนสินค้า หรือเปลี่ยนสินค้าตามแต่ละกรณีไป

  • กรณีได้รับสินค้าไม่ครบ ให้ลูกค้าแสดงหลักฐาน/รูปถ่าย ของสินค้าที่ได้รับพร้อมกับบิลรายการสินค้าที่ส่งไปพร้อมกับสินค้า ส่งมาให้เราให้ครบถ้วน ถ้าทางเราพิจารณาแล้วว่าได้รับของไม่ครบเนื่องจากความผิดพลาดของทางเรา ทางเรายินดีคืนเงินค่าสินค้าดังกล่าวให้เต็มจำนวน
  • กรณีที่ลูกค้าได้รับสินค้าไม่ถูกต้อง ให้ลูกค้าแสดงหลักฐาน/รูปถ่าย ของสินค้าที่ได้รับพร้อมกับบิลรายการสินค้าที่ส่งไปพร้อมกับสินค้า ส่งมาให้เราให้ครบถ้วน ทางเราจะพิจารณาการคืนเงินหรือเปลี่ยนสินค้าให้กับคุณลูกค้าต่อไป
  • กรณีที่ลูกค้าได้รับสินค้าไม่ผ่านคุณภาพ ให้ลูกค้าแสดงหลักฐาน/รูปถ่าย ของสินค้าที่ได้รับ และแจ้งรายละเอียดของความผิดปกติของสินค้ามาให้เรา ทางเราจะพิจารณาการคืนเงิน, คืนสินค้า หรือเปลี่ยนสินค้าให้กับคุณลูกค้าต่อไป

การติดต่อขอความช่วยเหลือ

สามารถติดต่อเราได้ที่ 

90/243 ซอย พระยาสุเรนทร์ 26 ถนน พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510